Financieel

Heeft u ook onvoldoende inzicht in uw huidige financiële situatie, dan zal het maken van de juiste keuzes voor uw toekomstige situatie niet zo gemakkelijk zijn. We willen natuurlijk op elk moment in ons leven genieten en plannen kunnen maken. Wij kunnen u helpen uw doelen op korte en langere termijn te realiseren.
Dit kan voor allerlei omstandigheden op verschillende manieren tot stand komen.

Lenen

Wilt u bijvoorbeeld uw lopende lening(en) oversluiten tegen een lager maandbedrag, zodat u maandelijks meer overhoudt. Of staat er een onverwachte grotere uitgave voor de deur. In dit soort gevallen kan lenen een oplossing bieden zolang dat maar verantwoord gebeurd. En dat is wanneer u de rente en aflossing kunt voldoen zonder in financiële problemen te komen.

Sparen

Belangrijk is dat u geld opzij zet voor onvoorziene uitgaven, (klein)kinderen of voor uw toekomst kan sparen een optie zijn. U wilt natuurlijk wel enigszins rendement maken op uw spaargeld, wij kunnen u daarbij uitstekend adviseren en voor uzelf of (klein)kinderen spaarrekeningen openen.

Financiële planning

Met financiële planning draait het om één ding, is uw financiële plaatje voor nu en in de toekomst goed geregeld. M.a.w. is er voor de toekomst voldoende inkomen en vermogen om tegemoet te komen aan uw financiële wensen en eventuele risico’s op te kunnen vangen.

Zo’n financieel plan geeft rust en stabiliteit omtrent uw financiën, zowel voor de korte als de lange termijn en wordt kort samengevat als volgt opgesteld:

  • Middels een analyse wordt uw persoonlijke en financiële situatie in beeld gebracht. Hierbij worden uw gezinssamenstelling, leeftijd(levensfase), inkomen, vermogen en woonsituatie meegenomen.
  • Vervolgens kijken we naar toekomstige inkomsten en uitgaven. Gaat uw gezinsinkomen nog stijgen, worden er nog incidentele inkomsten verwacht en zijn uw kinderen nog lang van uw financiële situatie afhankelijk.
  • Tot slot worden de risico’s van inkomensachteruitgang (pensioen, overlijden, arbeidsongeschikt) in kaart gebracht.

Aan de hand van dit plaatje gaan we samen met u op zoek naar mogelijke financiële oplossingen waarbij uw hypotheek, vermogen, pensioen en inkomensverzekeringen centraal staan. Dit plan is niet statisch maar is flexibel ingericht omdat omstandigheden en wensen in de loop van uw leven kunnen veranderen. Van tijd tot tijd zullen wij dan ook het plan samen met u doornemen of het nog aansluit bij uw situatie en toekomstwensen.

Wij adviseren u graag over bovenstaande onderwerpen, neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Nieuws